Oferta

 

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Na jego wysokość ma wpływ przede wszystkim czas poświęcony na świadczenie pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także forma współpracy.

Świadczenie usług przez Kancelarię może być realizowane w oparciu o:

  1. wynagrodzenie ryczałtowe, polegające na ustaleniu z góry określonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia. Sposób ten stosowany jest zarówno przy jednorazowych poradach prawnych, jak również w sprawach wymagających reprezentacji sądowej, a także przy stałej obsłudze prawnej. Zaletą tego sposobu jest komfort Klienta, który jeszcze przed rozpoczęciem współpracy zna wysokość wynagrodzenia Kancelarii, które co do zasady pozostaje niezmienne w trakcie trwania całego zlecenia.
  2. wynagrodzenie określane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego przez prawnika na realizację zadania. Kancelaria prowadzi ewidencję godzin pracy która jest przedstawiana klientowi wraz z rozliczeniem za usługę.
  3. wynagrodzenie ustalone w systemie mieszanym. Ta forma wynagrodzenia polega na ustaleniu ryczałtu wynagrodzenia z określonym limitem godzin pracy w połączeniu z rozliczeniem według stawki godzinowej za prace wykraczające ponad limit , objęty w ramach ryczałtu. Kancelaria prowadzi ewidencję godzin pracy, informując Klienta o przekroczeniu ustalonych limitów.
  4. wynagrodzenie przewidujące premię za korzystny wynik sprawy, tzw. success fee. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty Kancelarii niższego wynagrodzenia podstawowego, które ponosi niezależnie od wyników współpracy. W przypadku korzystnego rezultatu prowadzonej sprawy Kancelaria uprawniona jest do otrzymania uprzednio wynegocjowanej z Klientem premii. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w sprawach o dość dużym ryzyku prawnym i znacznej niewiadomej co do ich końcowego efektu, które jednakże w przypadku pozytywnego zakończenia mogą przynieść Klientowi znaczne korzyści.