Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów Kancelaria CBGM poza świadczeniem usług prawnych prowadzi także szkolenia  oraz prelekcje.

 

Tematyka szkoleń przeprowadzanych przez naszych specjalistów jest precyzyjnie  dostosowana do wymagań i potrzeb konkretnego Klienta.   

 

 Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, starannie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej.

Tematy i programy szkoleń, jak również sposób prezentacji tematu i stopień zaawansowania dostosowane są każdorazowo do potrzeb naszych Klientów.  

Kancelaria  organizuje szkolenia z wszystkich dziedzin prawa zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych.

 

Nasi wykładowcy to wyłącznie wysoko wykwalifikowani  praktycy.

Punktem wyjścia szkolenia jest program przygotowany przez Kancelarię, jednak w czasie szkoleń skupiamy się na szczegółowych zagadnieniach lub trudnościach, zgłaszanych przez uczestników. Dzięki temu każdy uczestnik może, w ramach szkolenia, uzyskać informację i poradę, jakie rozwiązanie optymalnie zastosować w danej sprawie. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i konieczności znajdowania kreatywnych rozwiązań w najbardziej złożonych sytuacjach prawnych, możemy skutecznie wskazać uczestnikom szkoleń sposoby rozwiązania trudności, z którymi zetknęli się w swojej bieżącej pracy lub praktyce.

Szkolenie odbywa się w języku polskim, w siedzibie Klienta.  Warunki finansowe ustalane są po kontakcie Klienta z Kancelarią.