O kancelarii

CBGM Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Cichy, Barczyk, Grodzicka Spółka jawna powstała jako wspólny projekt, będący połączeniem wiedzy i doświadczenia jej założycieli: adwokat Moniki Rzońca-Grodzickiej oraz radców prawnych: Zbigniewa Cichy, Magdaleny Barczyk oraz Marcina Majcherczyka 

 

Naszym  celem jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, nastawionej na potrzeby konkretnego klienta – na specyfikę jego problemów prawnych, a także na dobrą i czytelną komunikację. Nasze usługi realizujemy rzetelnie i przyjaźnie dla klienta, tak aby zawsze orientował się w swojej sytuacji prawnej i procesowej, a świadczone przez nas usługi były wykonane w sposób czytelny i zorientowany na specyfikę danego problemu.

W ramach dotychczas wykonywanej działalności prowadzimy oraz prowadziliśmy kompleksową obsługę dużych podmiotów gospodarczych, głównie z branży energetycznej oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także wielu klientów indywidulanych, jak również małych i średnich przedsiębiorców. 

Na rzecz naszych klientów prowadzimy w szczególności sprawy z zakresu windykacji należności, w tym masowej windykacji należności, gdzie możemy  pochwalić się ponad 30 tysiącami wygranych spraw.

 

W ramach kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria CBGM może na Państwa rzecz świadczyć usługi bieżącego wsparcia prawnego za pośrednictwem zarówno kontaktu mailowego, telefonicznego oraz osobistego, we wszystkich dziedzinach obsługiwanych spraw.

 Przyjęte rozwiązania pozwolą świadczyć nasze usługi w sposób efektywny i zapewnią Państwu stałą informację o podejmowanych przez nas krokach prawnych w prowadzonych na Państwa rzecz sprawach.